Névjegy

idegenzona_portre.jpg 

E-mail: prusiblog@gmail.com

 

Prusinszki István blogja ufóesetekről, földönkívüliekről, idegen világokról, űrkutatási aktualitásokról és csillagászati érdekességekről

Idegen Zóna

Látogatottság

idegenzona_olvasottsag_201710.jpg

Ajánló

szakdolgozat_hird.jpg

 
gondolatok_bloghird.jpg

 

meridian_logo_hirdetes.jpg

Szerzői jogvédelem

Az Idegen Zóna blog összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A blogon megjelenő anyagok másolása, kereskedelmi forgalomba való hozása tilos, a tartalom részleges felhasználása csak a szerző neve és a forrás szabályos feltüntetése esetén, a szerzői jog nemzetközi normáinak betartása mellett lehetséges.

ENERGETIKÁTÓL A JÖVŐKUTATÁSIG

Prusi 2015.05.15. 12:18

Az évenkénti szokásos tavaszi ufókongresszuson, március 7-én ismét megtelt az Újpesti Kulturális Központ – Ifjúsági Ház színházterme. Az Ufómagazin, az Ufószövetség és A Jövő Háza Alapítvány közös rendezvényén több száz érdeklődő nézte és hallgatta végig a meghívott 15 előadó érdekes beszámolóit az űr-, jövő- és ufókutatással, energetikával, ezoterikával, parapszichológiával és paleoasztronautikával kapcsolatos legújabb kutatási eredményekről.

dsc01872.JPG

Az immár hagyományos helyszínen megrendezett exopolitikai konferencián a zsúfolásig megtelt földszinti színházteremben és az emeleti előadóteremben reggel kilenctől este hat óráig egymást követték az előadások, amelyek iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy időnként ülőhely sem jutott mindenkinek.

Pusztay Sándor főszerkesztő megnyitója után elsőként Csefkó Pál feltaláló tartott látványos bemutatóval színesített, könnyed hangvételű előadást a víz alatti plazma avagy az instant hidrogén előállításáról. Mint kiderült, a vízzel és vizelettel hajtott autó már régóta megvalósítható találmány, de tömeges elterjedésére még sokáig kell várni. Az energetikus elmondta, mekkora lehetőség rejlik a hidrogénben, amelyből háromszor annyi energiát lehet kinyerni, mint az üzemanyagokból. Ráadásul az általa kifejlesztett generátor ötezredére szorítja vissza a szén-dioxid-kibocsátást, így nemcsak a napjainkban használt, rendkívül környezetszennyező üzemanyagoktól való függőséget szüntetheti meg, hanem egy sokkal élhetőbb, egészségesebb földi élethez is hozzájárulhat.

dsc01880.JPG

Eddigi munkásságának elismeréseként a kuratórium idén Csefkó Pálnak ítélte oda a Pax Galacticana – Colman von Keviczky-díjat, amelyet Pusztay Sándor és Kalmár János, az Ufószövetség elnöke adott át a feltalálónak.

Ferenczy László természetgyógyász előadásában a negatív gondolatok, érzések és érzelmek egészségünkre gyakorolt káros hatásaira figyelmeztetett. „Ahhoz, hogy megismerjük önmagunkat, meg kell találnunk a válaszokat azokra az alapvető kérdésekre, hogy ki vagyok én, hol vagyok én, és honnan hová tartok. Jövőnket meghatározza a múlt, de a jelen adja hozzá a döntés szabadságát és lehetőségét. Amit az emberi elme el tud hinni, és amivel érzelmileg azonosulni tud, azt meg is tudja valósítani, így a végtelen univerzumban csak a saját hiedelemrendszerünk szabta korlátok végesek” – hívta fel a hallgatóság figyelmét a pozitív gondolkodás fontosságára.

dsc01917.JPG

Aranyi László saját találkozásainak tapasztalatait osztotta meg a közönséggel. Először gyermekkorában jelentek meg idegen lények a szobájában, és személyes élményeinek hatására kezdett helyszínelő kutatással foglalkozni. Említést tett arról az ufóbázisról, amely a Körös partján, háromszáz méterrel a felszín alatt rejtőzött, és több érdekes hazai esetről is részletesen beszámolt. Elmesélte, hogy a kilencvenes években az idegenek gyógyították meg súlyos betegségéből, 1996-ban pedig sikerült kezet fognia egy kis szürkével, aki végül a falon át távozott a szobájából.

Knoll Gyula repülőezredes a hüllők és az emberek kapcsolatáról tartott elgondolkodtató előadást, amelyből kiderült, hogy a reptiliánok fontos szerepet töltöttek be az emberi faj teremtésében, így az elménket is könnyen tudják befolyásolni. Emberi külsővel rendelkeznek, alakváltó képességüknek köszönhetően szinte teljesen el tudnak vegyülni közöttünk, de a pupillájuk elárulja őket, és ennek prezentálására számos felvételt is mellékelt. Az évezredekkel ezelőtt élt hüllőlények, az annunakik leszármazottai beolvadtak az emberi fajba, majd jogot formáltak az uralkodásra, így fokozatosan átvették a faj fölötti irányítást. „Istent már valamennyien el tudjuk játszani a Földön, de embernek lenni képtelenek vagyunk. El kell kezdeni változtatni az életünkön, új tudásformára kell átállnia az emberiségnek ahhoz, hogy magasabb szintre emelkedhessen” – zárta gondolatait.

dsc01955.JPG

Ezután Király Tamás auraszakértő következett, aki a párkapcsolatok kialakulásának következményeit vázolta aurafotókkal illusztrált előadásában. Tapasztalatai szerint a helytelen párválasztás súlyos következményekkel járhat, hiszen csalódásokat, torz énképet, kényszerszituációkat és hamis szerepeket eredményez, s ezek végül magányhoz vezethetnek. Párkapcsolat helyett gyakran társfüggőség alakul ki, amely mögött az érzelmi állapot lelki kielégületlenséget eredményez. Egy igazi párkapcsolatban olyan erős érzelmi és energetikai kötések jönnek létre, amelyeknek köszönhetően a távolság sem jelenthet akadályt, és lehetőség nyílik a másik gondolatait, érzéseit azonosítani magunkban.

A földszinti előadóteremben délelőtt a Magyar Ufókutató Szövetség elnöksége, majd választmánya ülésezett. Az ebédszünetben az Egy-ség zenekar adott koncertet, az aulában pedig a kongresszus ideje alatt könyvvásár várta az érdeklődőket.

A délutáni programot Kisfaludy György időfizikus nyitotta meg, aki „Beszélgetés egy földönkívülivel” címet viselő, sodró lendületű előadásában azoknak a kontaktoknak a jelentőségére hívta fel a figyelmet, akik személyes kapcsolatot tudnak teremteni az idegenekkel. Kalmár János legújabb paleoasztronautikai kutatásainak eredményeit ismertette a tőle megszokott érdekfeszítő stílusban. Mint kiderült, a világ különböző pontjain található kultikus körök és szimbólumok értelmezése egyértelmű üzenetet jelent az emberiség számára, hiszen megmutatja az ősi időkben a Földön járt idegenek lakhelyeit az egyes csillagrendszerekben.

dsc02052.JPG

Sós Tibor, a szegedi Ufo-Controll Hálózat vezetője videovetítéssel kísért előadásában olyan ufóeseteket hozott fel példaként, amelyekben egy-egy család több tagja nemcsak külső szemlélője, hanem aktív részese volt a találkozásoknak. „Ezekben az esetekben sokkal mélyebb, bonyolultabb összefüggéseket lehetett felfedezni, és az idegenekkel kapcsolatban a legtöbb kérdésre talán éppen ezeknek a történeteknek a feldolgozásával lehet következtetni” – hangsúlyozta.

Nemere István az univerzum lakóira vonatkozó feltételezésekre adott elgondolkodtató válaszokat. A népszerű író meglátása szerint az élet elterjesztése a világegyetemben olyan nemes feladat, amely rokoni kötelékeket hozhat létre az egyes civilizációk között, és számos közvetett bizonyíték utal az univerzum különböző pontjain élő fajok közös eredetére. Előfordulhat az is, hogy az emberiség csak úgy tudja megakadályozni saját pusztulását, hogy tömeges időutazással visszatér a múltba, és egyszerre kezd új életet.

A színháztermi előadások sorát dr. Egely György mérnök zárta, aki a fúziós kutatásokkal kapcsolatos „harci helyzetről” adott áttekintést. Bár a fúziós energiatermelés a jövő egyik meghatározó energiaforrása lehet, amely megoldást kínál az emberiség egyre súlyosbodó környezetszennyezési és energiaproblémáira, a szakmai közvélemény a kezdetektől kétségbe vonja a hidegfúzió kutatásában elért eredményeket, és eltitkolja a forró fúzió terén elszenvedett kudarcokat – emlékeztetett.

Az emeleten elsőként Mandics György tartott előadást, aki a közelmúltban határozta el, hogy könyvsorozatban dolgozza fel ufó- és más rejtélyes jelenségekkel kapcsolatos adattára hatalmas, több mint 60 ezer tételből álló anyagát. A temesvári születésű író-kutatóval másfél évtizedes szünet után találkozhatott újra a közönség, és a csillagászok ufóészleléseiről szóló beszámolójára zsúfolásig megtelt a terem. Több szempontból vizsgálta azokat az eseteket, amelyeket gyakorlott megfigyelők, csillagászok, meteorológusok, katonák, űrkutatók és űrhajósok rögzítettek műszereikkel. Említést tett a kozmikus valóság elfogadott képével ellenkező furcsaságokról, és számtalan példát sorolt fel arra, amikor a Naprendszer bolygóin és holdjain észleltek különböző anomáliákat, amelyekre a szakértők sem találtak magyarázatot.

dsc01926.JPG

Éles István a reinkarnáció folyamatáról és a dimenziók közötti átjárásról alkotott elméletét osztotta meg az érdeklődőkkel. Időutaztatásai során bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy a földi emberek létezése és a reinkarnáció folyamata, valamint a földönkívüliek tevékenysége szoros kapcsolatban áll egymással. „Az emberi faj betelepítés eredményeként jelent meg a Földön, és ebben három különböző faj játszott szerepet: a Szíriuszról, az Orionról és a Plejádokról származó humanoidok, a szintén intelligens hüllők és ezen két faj szolgálatában álló, a rovarokhoz hasonlóan kollektív tudattal rendelkező, nagy szemű szürkék” – emelte ki legfontosabb megállapításait.

Tóth László budapesti ufókutató látványos prezentációval kísért eszmefuttatásában érdekes párhuzamokra hívta fel a figyelmet a magyar táltosok cselekedetei, megjelenései és a földönkívüliek között. Több összefüggésre mutatott rá a hatujjú táltosok és a szintén hat ujjal rendelkező idegenek között, majd a regékben és mondákban szereplő, kis szürkékre és magas szőkékre hasonlító táltosokról, valamint az ősi kövekbe vésett, sárkányokra és kajmánokra emlékeztető idegenekről beszélt. Az előadás végén leleplezte ufonautát ábrázoló, saját készítésű szobrát, végül illusztrációinak és rajzainak másolataival ajándékozta meg a közönség szerencsés tagjait.

dsc01943.JPG

Máté Imre univerzális kapcsolatokról tartott előadásának középpontjába az előre- és visszafelé haladó időt állította. Az emeleti teremben zajló program zárásaként Tóth László nagykanizsai mérnök invitálta a hallgatóságot virtuális kalandozásra a Naprendszer égitestjeihez. Newton első törvényének általa tett kiegészítése forradalmasíthatja az űrkutatást, az ennek alapján működő forgórendszer gyakorlati alkalmazásával a Mars-utazás is csupán néhány hetet venne igénybe. Végezetül érdekes részleteket emelt ki Münchhausen báró történeteiből, és több példát is felhozott arra, hogy a hihetetlen kalandokról szóló regény valójában hemzseg az időfizikára, tértechnológiára és időutazásra vonatkozó utalásoktól.

dsc02051.JPG

Az egész napos rendezvény utolsó programjaként, a megszokott fórumon a színpadon helyet foglaló előadók válaszolták meg a közönség által írásban leadott kérdéseket, és a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy az érdekes, magas színvonalú, új kutatási eredményeket felvonultató előadások iránt továbbra is jelentős az érdeklődés.

PRUSINSZKI ISTVÁN

EREDETILEG MEGJELENT
AZ UFÓMAGAZIN 2015. ÁPRILISI SZÁMÁBAN

Címkék: archívum